Theadalle’s Blogg

Ikke la verden bite deg bak

Quote of the day, 21/5-08

Er du fullstendig drita har du konsonantene som håndbagasje.

 

— Torkjell Berulfsen, fra TV-programmet ”Edle dråper”. På spørsmål om forskjellen mellom full og fullstendig drita.

Reklamer

mai 21, 2008 Posted by | Quotes of the day | , , , , | Legg igjen en kommentar

Quote of the day, 20/5-08

I am a marvelous housekeeper. Every time I leave a man I keep his house.

 

— Zsa Zsa Gabor

mai 20, 2008 Posted by | Quotes of the day | , , , | Legg igjen en kommentar

Quote of the day, 19/5-08

Always do sober what you said you’d do drunk. That will teach you to keep your mouth shut.

 

— Ernest Hemingway

mai 19, 2008 Posted by | Quotes of the day | , , | Legg igjen en kommentar

Høyrebølgen og fri utdanning

Et ganske provoserende forslag ble presentert i denne ukens utgave av Studvest. Jeg snakker om Martin Skarras ytringer rundt skolepenger ved universitetene.

 

 

 

Utdrag fra artikkelen:

«Høyere utdanning er det eneste velferdsgode der de på bunn betaler for de på toppen. Pengene må tas fra dem som nyter godt av det. Vi kan ikke nekte å diskutere temaet på prinsipielt grunnlag, sier Skarra.

Høyt utdannede mennesker har høyere lønn og bedre helse. De 30 prosentene av den norske befolkningen som tar høyere utdanning er en priviligert gruppe. Hvorfor skal alle være med å betale for dette, spør Martin Skarra, studentrepresentant i universitetsstyret ved UiB.»

 

Fordi vi bor i et samfunn, Skarra, og ikke i hver vår lille hule uten tanke for naboen.

 

På samme måte som at alles skattepenger går med på å finansiere alt eller deler av flere sosiale goder, er også retten til fri utdanning et sosialt gode som må dekkes av samme pott. Den delen av befolkningen som velger å ta høyere utdanning er ikke priviligerte da de tar dette valget, nettopp fordi samtlige av Norges innbyggere har samme muligheten. Noe som er grunnprinsippet i fri utdanning…

 

Han sier at ”pengene må tas fra dem som nyter av det”. Fri utdanning er en rettighet som samtlige i Norge nyter godt av, enten de velger å benytte seg av det eller ikke. Ene og alene fordi det er en RETTIGHET, altså pr definisjon en mulighet for alle som velger det eller trenger det. Selv har jeg for eksempel aldri benyttet meg av fri rettshjelp, men jeg er veldig takknemlig for muligheten dersom problemer skulle oppstå en gang i fremtiden.

Folks behov for disse sosiale godene varierer nemlig. Noen ganger trenger personer offentlig hjelp mot sin vilje, andre ganger velger de selv å benytte seg av det, som ved f.eks å ta en akademisk utdanning. Men alle bør, uavhengig av egen bruk, sette pris på at disse tilbudene er til stede både pga solidaritet med sine «landsmenn» og fordi det gir den enkelte en større trygghet i hverdagen.

 

Forøvrig skjønner jeg ikke hva det helsemessige har med saken å gjøre. De færreste som velger høy utdannelse ved statlige institusjoner blir noen gang rik. Ifølge flere statistikker er sjansen for å tjene godt bedre dersom du velger et håndverkeryrke eller industriarbeid. Derfor er det ingen grunn til å tro at helseeffektene kommer av penger alene. Kan det skyldes at de som velger høyere utdannelse rett og slett vet mer/bryr seg mer om kosthold og livsstil? Og skal de pga dette måtte punge ut til resten av befolkningen som velger å ikke ta ansvar for egen helse i samme grad?

Hva skal oppnås med det? Ønsker Skarra å forbedre befolkningens helse generelt vha skolepenger for akademikere, eller vil han ha en forverring av akademikernes helse?

 

Dersom du er enig i at dette var dumme spørsmål (noe jeg regner med at alle er), må du også være enig i at Skarras helseargument faller på sin egen urimelighet.

 

Andre faktorer som blodslit under harde studier i årevis mens gjelden opparbeides for å nå et yrkesliv med lønn som på ingen måte gjenspeiles i innsatsen, gir seg selv i denne debatten.

 

 

 

Snakkes (ikke bli sjokkert dersom jeg er skallet når vi sees, jeg river meg litt i håret her jeg sitter),

 

Inntil videre, ”Norge i rødt, hvitt og blått” (og ikke svart-hvitt!)

 

mai 16, 2008 Posted by | Damputblåsning (eller frustrasjonslufting) | , , , | Legg igjen en kommentar

Quote of the day, 16/5-08

When you jump for joy, beware that no one moves the ground from beneath your feet.

 

— Stanislaw J. Lec

mai 16, 2008 Posted by | Quotes of the day | , , | Legg igjen en kommentar

Quote of the day, 15/5-08

Walking isn’t a lost art: one must, by some means, get to the garage.

 

— Evan Esar

mai 15, 2008 Posted by | Quotes of the day | , , , | Legg igjen en kommentar

Noen kurver minsker når formkurver går opp

Jeg leste nylig innlegget mitt «Sporty-Lice går Stoltzen» fra et halvt år tilbake. Det er rart (og ganske fornøyelig) å tenke på hvor mye bedre turformen min har blitt siden da 🙂

Det er ikke lengre nødvendig med en hel dags hvile etter en lang tur (dessverre, det var ganske fint å ligge på sofaen etterpå og spise junk med god samvittighet…).

Nå tenker du kanskje at jeg skryter, og det gjør jeg selvsagt 😀 Men husk da på at alt er relativt: Jeg gjentok min Stoltzen-bragd nylig og ble også denne gang passert av flere eldre menn…

Snakkes,

(kanskje på fjelltur dersom bildene under frister deg også??)

Inntil da, «En solskinnsdag» (jeg sitter nedpå berget)

 

 

 

mai 15, 2008 Posted by | Alt og ingenting (og det i midten) | , , | Legg igjen en kommentar

Quote of the day, 12/5-08

It takes the fears to make you trust

It takes the tears to make it rust

It takes the dust to have it polished

 

— Jason Mraz, “Life is wonderful”

mai 12, 2008 Posted by | Quotes of the day | , | Legg igjen en kommentar

Quote of the day, 9/5-08

Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we.

 

— George Bush, 2004

 

mai 9, 2008 Posted by | Quotes of the day | , , | Legg igjen en kommentar

Quote of the day, 5/5-08

There is no reason anyone would have a computer in their home.

 

— Ken Olson, president, styreformann og grunnlegger av Digital Equipment Corp., 1977

 

mai 5, 2008 Posted by | Quotes of the day | , , | Legg igjen en kommentar